Pobieranie oraz Instalowanie programów zestawu DXLab

 

Instalowanie lub Aktualizacja programu DXLab Launcher

DXLab Launcher automatyzuje zarówno instalowanie nowych programów zestawu DXLab jak i aktualizację już zainstalowanych programów zestawu DXLab. Jeśli nie masz zainstalowanego żadnego programu zestawu DXlab na swoim PC lub jeśli jesteś od dawna użytkownikiem DXLab, który nigdy nie zainstalował programu Launcher, to zainstalowanie programu Launcher uczyni, że instalacja nowych programów DXLab oraz ich aktualizacja (gdy ukaże się nowa wersja programu) będzie dużo łatwiejsza. Kliknięciem na przycisk poniżej pobierzesz i zainstalujesz DXLab Launcher. Poradnik "krok po kroku" jest dostępny w HTML do przeglądania oraz PDF do wydrukowania.

Nie klikaj na ten przycisk, jeśli program Launcher masz już zainstalowany na swoim komputerze! Jeśli nie jesteś tego pewien, tutaj możesz to sprawdzić.

 

 

Jeśli Launcher jest już zainstalowany na Twoim komputerze, powinieneś ustalić, czy jest dostępna jego nowsza wersja i jeżeli tak, to zaktualizować go.

 

Instalowanie nowego programu z zestawu DXLab

Jeżeli masz zainstalowaną najnowszą wersję DXLab Launcher, możesz zainstalować dotychczas niezainstalowany program zestawu DXLab przez  

  1. kliknięcie przycisku   Config w programie Launcher, aby otworzyć jego okno Configuration

  2. kliknięcie przycisku New ? w oknie Configuration aby uaktualnić status poszczególnych programów i dostępność nowych wersji każdego z programów zestawu DXLab

  3. kliknięcie odpowiedniego dla danego programu przycisku Install w panelu DXLab Application  

Program Launcher potwierdza Twój zamiar zainstalowania nowego programu i pokazuje ścieżkę do folderu, w którym program będzie instalowany i Ty możesz to potwierdzić lub zmienić. Wówczas Launcher zainicjuje "Setup", który zainstaluje ten program i jego komponenty, zachęcając Cię do podjęcia dodatkowych decyzji instalacyjnych takich jak kreowanie wpisów do menu "Start", instalowania ikon oraz instalowanie opcjonalnych plików jak mapy krajów lub zawiadomienia głosowe. Przewodnik "krok po kroku" jest tutaj dostępny.

 

Aktualizacja zainstalowanych programów zestawu DXLab

Jeżeli masz zainstalowaną najnowszą wersję programu DXLab Launcher, możesz zaktualizować program zestawu DXLab do jego najnowszej wersji przez  

  1. kliknięcie przycisku   Config w programie Launcher, aby otworzyć jego okno Configuration

  2. kliknięcie przycisku Configuration window's New ? w oknie Configuration aby uaktualnić status poszczególnych programów i dostępność nowych wersji każdego z programów zestawu DXLab

  3. kliknięcie odpowiedniego dla danego programu przycisku Upgrade w panelu DXLab Application  

Program Launcher poinformuje Cię, gdy już aktualizacja będzie gotowa. Przewodnik "krok po kroku" jest dostępny tutaj.

Jeśli zainstalowałeś program zestawu DXLab jakiś czas temu ale go nie aktualizowałeś, możesz uzyskać naprawę wszystkich usterek i modernizację programu przez jego aktualizację do ostatniej wersji, jak opisano powyżej.

Wersja programu pełna oraz wersja ulepszająca

Wszystkie programy zestawu DXLab są pisane wykorzystując metodę wielokrotnych wersji, charakteryzującą się częstymi wersjami ulepszającymi program, przedstawiane jako development releases. Co pewien czas stabilna wersja ulepszająca jest używana do utworzenia wersji pełnej full release, zawierającej zarówno wszystkie komponenty programowe jak i dokumentacyjne. Dla ułatwienia szybkiej oceny, wersje ulepszające są niezbyt obszerne, zawierają tylko te komponenty, które się zmieniły od ostatniej pełnej wersji.

Gdy DXLab Launcher instaluje nowy program zestawu DXLab , to najpierw instaluje jego najnowszą pełną wersję; jeśli późniejsza wersja ulepszająca jest dostępna, to Launcher automatycznie wykonuje aktualizację.

 

Dostęp do informacji o kolejnych wersjach

Informacje o nowych wersjach programów zestawu DXLab są ogłaszane na DXLab email reflector, otwartym forum, do którego Zapisz się i Ty. To forum odgrywa główną rolę w kierowaniu rozwojem DXLab'a -- tu sugestie są drobiazgowo analizowane, rozważane są wszelkie alternatywy, a kolejne wersje ulepszające są recenzowane; rezultatem jest duży udział pomysłów i propozycji uczestników forum, wprowadzanie tych pomysłów przynosi korzyść wszystkim użytkownikom. Masz opcje - wiadomości wysyłane na forum mogą być dostarczane Ci emailem -- pojedyńczo lub jako "daily digest" czyli streszczenie całodziennej poczty.

Ponadto możesz określić, która z nowych wersji jest dostępna, przez uruchomienie Launcher'a i kliknięcie przycisku New ? w górnym prawym rogu okna Configuration; wówczas w panelu DXLab Applications, Available wersje, które są nowsze niż te zainstalowane na Twoim PC, są wyświetlane na czerwono. Ty możesz skonfigurować Launcher tak, by automatycznie przy załączeniu sprawdzał, czy są nowe wersje ; informacje o nowych dostępnych wersjach będą się pojawiać w głównym oknie Launcher'a.

Jeśli zainstalowałeś wersję pełną któregoś programu jakiś czas temu i nie uaktualniałeś go, to możesz uzyskać naprawę usterek i ulepszenia przez zainstalowanie od razu tej najnowszej wersji, tak jak opisano powyżej.

Obejrzyj Poradnik http://www.dxlabsuite.com/dxlabwiki/InstallingDXLabApplications jak krok po kroku instalować i aktualizować programy zestawu DXLab.

 

Możliwości, Dokumentacja, Usterki oraz Ulepszenia

Aby przeczytać o możliwościach każdego z programów, kliknij link wpisany w kolumnie Application tabeli Available DXLab Releases . Ta tabela zawiera również linki do Online Documentation (dokumentacja na stronie www), Printable Documentation (dokumentacja do druku), Defect Logs (wykaz usterek) oraz Enhancement Logs (wykaz ulepszeń) dla każdego programu. Logi (wykazy) usterek oraz ulepszeń są użyteczne do identyfikacji zmian dokonanych w czasie gdy nie śledziłeś uwag towarzyszących każdej informacji o nowej wersji.

 

Dostępne edycje programów zestawu DXLab

Programy zestawu DXLab mogą być pobierane ręcznie przez linki z poniższej tabeli lub przez którąś ze stron www

Application (Programy zestawu DXLab) Most Recent Full Release  (ostatnia pełna wersja) Most Recent Development Release (ostatnia wersja ulepszająca) Auxiliary Files (Pliki dodatkowe) Online Documentation  Printable Documentation Versions Defect Logs Enhancement Logs
Commander 5.8.7 5.9.4    HTML help

PDF English help

PDF Deutsche Hilfe

history log log
DXKeeper 5.5.9

5.7.1

Scripts HTML help

PDF English help

PDF Deutsche Hilfe

history log log
DXLab Launcher 1.5.2 1.5.2    HTML help

PDF English help

PDF Deutsche Hilfe

history log log
DXView 2.6.8 2.6.8

DXCC Database 2.1.7
IOTA Database 1.1.2

LotW Database
Country Maps
Standard World Maps (96 DPI)
Enlarged World Maps (120 DPI)

HTML help

PDF English help

PDF Deutsche Hilfe

history log log
Pathfinder 4.3.9

4.3.9

Search Library HTML help

PDF English help

PDF Deutsche Hilfe

history log log
PropView 1.3.0 1.3.1    HTML help

PDF English help

PDF Deutsche Hilfe

history log log
SpotCollector 3.4.2 3.5.3 Audio Announcements
Audio Introductions
HTML help

PDF English help

PDF Deutsche Hilfe

history log log
WinWarbler   4.5.0 4.5.0 DXCC List HTML help

PDF English help

PDF Deutsche Hilfe

history log log

 

Mosty, Bramy,  oraz Rozszerzenia

Programy zestawu DXLab współpracują używając protokół otwarty. To zachęca twórców nowych programów by współpracowały z niektórymi lub wszystkimi programami zestawu DXLab:

Application Function Most Recent Full Release  Most Recent Development Release  Online Documentation 
BMUtil rozszerza operację AddNeeded DXKeeper'a na "każde entity na każdym paśmie na każdej emisji"            
DXAtlas mapa świata alternatywna dla DXView 2.25      
DXLabFrequency małe okienko wyświetlające częstotliwość, emisję oraz s-meter 1.1.0 1.1.6   ReadMe
DXLab HRD Bridge sterowanie transceiverem przez Ham Radio Deluxe 1.0.2 1.0.3 HTML help
DXLabPTT Umożliwia użycie programu Hellschreiber wraz z programem Commander 1.0.0        
HamSked Harmonogram   do współpracy z programem Commander 0.5.1    HTML help
DXLabTest program ilustrujący użycie interfejsu DDE programu DXLab (zawiera kod źródłowy) 1.1.0        
LP StepLink interfejs pomiędzy Commander a sterownik SteppIR          
MixW DXLab Gateway współpraca MixW z DXKeeper, DXView, Commander, SpotCollector oraz Pathfinder 3.03      
MM DXLab Bridge MMTTY, MMVARI oraz MMSSTV współpracuje z DXKeeper oraz Commander 5.04j      HTML help
MultiPSK program "digital" który bezpośrednio współpracuje z programami DXKeeper and Commander 3.11      
Rotor4WinContest łączy DXView z programem Win-Contest            

 

Strony dystrybucyjne

DXLab Reflector

Jeśli masz pytania lub sugestie proszę wyślij je emailem na DXLab reflector.

Zapisz się na listę DXLab Reflector