PropView

Ocena tego programu na DXZone  

PropView używa wbudowanego rdzenia "IonCap propagation prediction engine" by przewidywać minimalne oraz maksymalne użyteczne częstotliwości pomiędzy dwoma lokalizacjami przez podany okres 24 godzin. Rezultaty są przedstawiane w postaci łatwych do zrozumienia kolorowych wykresów.  Możesz podać lokalizację przez wpisanie współrzędnych geograficznych. Jako alternatywa - PropView współpracuje z programem DXView by pozwolić na wybór lokalizacji poprzez wpisanie prefiksu lub przez kliknięcie na miejsce na mapie świata.  

PropView może także monitorować NCDXF/IARU International Beacon Network by oszacowac aktualną propagację i porównać ją z przewidzianą propagacją. Harmonogram pracy beaconów może być tworzony według pasm, według lokalizacji lub według azymutów z Twojego QTH. PropView współpracuje z Commander oraz DXView by automatycznie przestroić VFO transceivera na częstotliwość beaconów i pokazać lokalizację aktualnie czynnego beacona.

Potrzebny jest PC z Windows 95 (v4.00.950 B or v4.00.950 C), 98, 2000, NT lub XP i co najmniej SVGA.   Program PropView jest bezpłatny, mimo to nie zawiera reklam. Komercyjne użycie programu PropView jest zabronione.

Określa i wyświetla 24-godzinną prognozę propagacji: 

 • Maksymalne użyteczne częstotliwości
  • 90% pewności prognozy (niebieskie)
  • 50% pewności prognozy (zielone)
  • 10% pewności prognozy (czerwone)
 • Minimalne użyteczne częstotliwości (czarne)
 • Pasma otwarte (purpurowe)

Obszerna Pomoc "Online Help"

 

 

Monitoruje NCDXF/IARU International Beacon Network

 • monitoruje wyspecyfikowane beacony
 • monitoruje wszystkie beacony na wyspecyfikowanym paśmie
 • monitoruje wszystkie beacony z danego kierunku
 • może przestroić Twój transceiver na częstotliwość aktualnego beacona (wymaga załączenia Commander)
 • może wyświetlać lokalizację aktualnego beacona na mapie świata (wymaga załączeniaDXView)
 • can rotate your antenna to the specified bearing (requires DXView)

Dostęp do PropView:

Informacje o programie PropView

 

 

 

Jeśli masz pytania lub sugestie, proszę wyślij je emailem na DXLab reflektor.

 

Pozostałe programy zestawu DXLab - zestawu bezpłatnych programów krótkofalarskich: