SpotCollector

Ocena programu na DXZone  

SpotCollector jest bezpłatnym programem, który pobiera spoty z:

Spoty o tej samej stacji na tej samej częstotliwości i emisji są łączone w pojedyńczy wpis, a baza danych rejestruje czas pierwszego i ostatniego spotu, ponadto nazwę tego "entity", częstotliwość i emisję, komentarz z ostatniego spotu i (ewentualnie) QSX a także lokator. 

Poza tym, że natychmiast ocenia "wartość" danego spotu dla Twoich dyplomów (i sygnalizuje to kolorem spotu), SpotCollector potrafi odsłonić tajniki operatorstwa DX-a, podnosząc Twoją zdolność "bycia na właściwej QRG (i splicie) we właściwym czasie".

Potrzebujesz do tego PC z zainstalowanym Windows 95, 98, NT, 2000 lub XP oraz SVGA lub coś lepszego; podłączenie się do PacketCluster wymaga zastosowania Terminal Node Controller (TNC) podłączonego do jednego z COM-portów Twojego PC-ta. Program SpotCollector jest bezpłatny, nie zawiera reklam. Komercyjne użycie jest zabronione.

Spoty są łączone i zapamiętane w bazie danych "Spot Database" w Twoim PC

 • wyświetla zakodowane kolorami spoty (jeśli DXKeeper jest aktywny) - masz możliwość dobrania kolorów

  • niezrobione pasmo lub emisja: red

  • zrobione ale niepotwierdzone pasmo lub emisja: niebieski

  • potwierdzone pasmo lub emisja: czarny

  • zweryfikowane w DXCC pasmo lub emisja: zielony

  • znany jako użytkownik LotW : żółte tło

 • dekoduje QSX oraz lokator z rubryki "notes" takich spotów

 • sortuje na bieżąco

 • filtruje na bieżąco:

  • tylko niezrobione pasma lub emisje

  • tylko podany znak

  • tylko podane DXCC entity

  • tylko spoty różniące się częstotliwością od Twojego TRX-a nie więcej niż wpisana przez Ciebie liczba w "kHz" (jeśli Commander jest aktywny)

  • tylko podane pasmo

  • tylko podana emisja

  • tylko spoty wysyłane z podanej lokalizacji osoby wysyłającej

  • 8 filtrów konfigurowanych przez użytkownika

Pobiera i wyświetla informacje WWV

Współpracuje z następującymi programami zestawu DXLab:

 • Commander, który steruje transeiverem oraz nanosi spoty na bandmapę

 • DXView, który steruje rotorem oraz wyświetla lokalizację spotu

 • DXKeeper, który loguje

 • PropView , który przewiduje propagację

 • WinWarbler, który umożliwia łączności na PSK, RTTY, CW oraz SSB

 • Pathfinder, który pobiera informacje adresowe

Zawiera wbudowany web server

 • dowolny PC w sieci LAN widzi również te same spoty (w innym pokoju lub innym budynku, biurze, warsztacie itp.)
Obszerna pomoc Online Help

 

Dostęp do SpotCollectora

 

Informacje o programie SpotCollectorze

 

Jeśli masz pytania lub sugestie, proszę wyślij je emailem na DXLab reflector.

Pozostałe programy zestawu DXLab - zestawu bezpłatnych programów krótkofalarskich: